Serviceforum

Serviceforum för industriföretag ger möjlighet för företag att utveckla sin serviceverksamhet. Serviceforumet riktar sig till produktutvecklande företag och personer i ledande position pÄ produkt- och servicebolag. Serviceforumet ger möjlighet att lÀra av ledande kompetens inom serviceomrÄdet och för företagen att skapa nÀtverk och lÀra av varandra. Serviceforumet genomförs i seminarieform dÀr förelÀsningar varvas med företagens egna presentationer av sin verksamhet. Serviceforum omfattar tre omrÄden med inriktning mot serviceutveckling, service engineering och servicelogistik.

Service engineering
Serviceforum för service engineering fokuserar pÄ företagens produktutveckling och hur tillförlitlighet och service pÄverkar utvecklingen av produkter samt de aktiviteter som genomförs under produktens hela livscykel. Service engineering del I omfattar utvecklingsverksamheten frÄn krav till anvÀndning och arrangeras i september 2011.

Serviceutveckling
Serviceforum för serviceutveckling fokuserar pÄ utveckling av servicetjÀnster och ger företagen möjlighet att förbÀttra sin förmÄga att utveckla nya konkurrenskraftiga servicetjÀnster. TvÄ serviceforum har genomförts under 2008 och har fÄtt mycket positiv respons frÄn deltagande företag. Det Àr öppet för företag att göra en intresseanmÀlan för deltagande i kommande aktiviteter.

Servicelogistik
Serviceforum för servicelogistik inriktar sig pÄ frÄgor kring logistiken av serviceresurser i den operativa serviceverksamheten. De första serviceforumet inom servicelogistik kommer att genomföras under hösten 2012.

AnmÀlan till serviceforum