Konsultteam

Forum ILS konsultteam är personer med bred och unik kompetens inom teknisk service och tillförlitlighet och med många års erfarenhet inom de konsultområden vi utför uppdrag inom.

Alla i konsultteamet har en akademisk utbildning inom teknik och ekonomi med inriktning mot tillförlitlighet och logistikområdet.

Bli en av oss

Forum ILS söker civilingenjör med erfarenhet av organisations- och produktutveckling och gärna med kunskaper inom tillförlitlighetsområdet eller teknisk service. Konsulterfarenhet är en merit.

Merparten av våra uppdrag utförs tillsammans med produktutvecklande företag och innebär integrering av service och tillförlitlighet i utvecklingsarbetet. Utveckling av organisationer, arbetssätt och datorstöd är en viktig del av vårt kompetensområde. Serviceutveckling och servicelogistik är även områden där vi i allt större omfattning hjälper våra kunder att utvecklas.

KONTAKTA Klas Ionzon, klas.ionzon@forumils.se för ytterligare information om Forum ILS verksamhet och din roll i vår framtida utveckling på konsultmarknaden.