Serviceutveckling

Forum ILS hjälper produktföretag att utveckla sin affärsverksamhet inom teknisk service genom utveckling av nya och konkurrenskraftiga servicetjänster.

Ett ökat fokus på service innebär för produktföretag att de befintliga servicetjänster som servicebolagen erbjuder behöver utvecklas och bättre anpassas både till de ökade kundbehoven och till de produkter som utvecklas.

Forum ILS hjälper även produktföretag att utveckla servicestrategier och att bättre synkronisera dessa med företagets produkt och marknadsstrategier.