Servicelogistik

Forum ILS utvecklar produktföretagens servicelogistik i syfte att skapa en effektivare serviceverksamhet och en ökad kundtillfredsställelse.

Servicelogistik innebär bl.a. utveckling av metoder och datorstöd för tekniska och ekonomiska analyser av serviceresurser under utvecklingen av produkter och servicetjänster, samt analyser av logistiken kring serviceresurserna i den operativa serviceverksamheten.

En kostnadseffektiv logistik av de serviceresurser som kunden och serviceorganisationen behöver resulterar i en hög tillgänglighet och kostnadseffektivitet för produkter och service.