KONSULTOMRÅDEN
Företag med kärnverksamhet att utveckla produkter anlitar Forum ILS kompetens för att skapa ökad konkurrenskraft och lönsamhet genom ett ökat fokus på serviceområdet.

Läs mer om våra konsultområden

Konsultområden

Företag med kärnverksamhet att utveckla produkter anlitar Forum ILS kompetens för att skapa ökad konkurrenskraft och lönsamhet genom ett ökat fokus på serviceområdet.

Forum ILS breda och unika kompetens finns inom affärsutveckling av företagens servicetjänster, integrering av serviceaspekter i produktutvecklingen samt ökad effektivitet och kundtillfredsställelse genom en bättre fungerande servicelogistik.