Case 1: Effektivisering servicelogistik

KORT BESKRIVNING:
Forum ILS hjälpte kunden att bygga upp en effektivare servicelogistik kring flödet av utbytesenheter inom ramen för servicekontrakt och garanterad tillgänglighet för kundens egen serviceorganisation. Kunden hade problem med låg tillgänglighet och höga servicekostnader för reparationer och administration.

Efter en initial kartläggning av flöden, serviceåtgärder och reparationskostnader genomfördes tekniska och ekonomiska analyser av produktens tillförlitlighetsegenskaper, behov av förebyggande serviceåtgärder samt produktens operativa användning.

Resultatet för kunden blev en drastisk förbättring av både utbytesenheternas tillgänglighet och en sänkning av kostnader för serviceåtgärder. Kunden använder i dag själva de skapade rutiner och datorstöd som vi utvecklade inom ramen för uppdraget.