Case 2: Integrering av service i produktutvecklingsprojekt

BESKRIVNING AV UPPDRAGET:
Kunden är i behov av kompetensstöd för att tillfredsställa sin kunds krav på helhetsåtagande för produkt och service. Kraven innebär behov av ett strukturerat arbetssätt under produktutvecklingen med analyser av tillförlitlighet, servicebarhet och kostnader för serviceresurser.

Forum ILS arbetar tillsammans med kunden direkt i utvecklingsarbetet och bygger parallellt med arbetet upp ett strukturerat arbetssätt och analysverktyg samt överför kompetens till kundens organisation. I utvecklingsarbetet ingår även tekniska och ekonomiska analyser för att definiera och planera behovet av serviceresurser i form av reservdelar, verktyg, personal och dokumentation.

Resultatet för kunden blir dels ett konkret resultat i form av kundtillfredsställelse genom utvecklingsarbetet och dels skapandet av ett strukturerat arbetssätt i form av definierade processer och datorstöd samt ökad kompetens inom kundens organisation.