KONSULTOMR√ÖDEN
Företag med kärnverksamhet att utveckla produkter anlitar Forum ILS kompetens för att skapa ökad konkurrenskraft och lönsamhet genom ett ökat fokus på serviceområdet.

Läs mer om våra konsultområden

Vill du delta i Serviceforum för industriföretag?
Läs mer

Erfarenhet

Forum ILS har sedan starten 1997 hjälpt ett stort antal produktföretag att utveckla produkter med förbättrad tillförlitlighet och servicebarhet men med en lägre servicekostnad. Inom detta område som vi benämner Service engineering hjälper vi även företag att utveckla sin organisation, sina arbetsmetoder och datorstöd.

I takt med att produktföretag fokuserar mer på serviceområdet har vi under de senaste åren även hjälp företag med affärsutveckling genom att skapa nya servicetjänster kring produkterna och för kundernas ökade krav på helhetsåtaganden.

I den operativa serviceverksamheten uttrycker produktföretagen behov av att bättre kunna förutse kundernas och den egna serviceorganisationens efterfrågan på serviceresurer i form av t.ex. reservdelar och en ökad effektivitet i försärjningskedjan. Vi hjälper inom detta område företagen att effektivisera sin servicelogistik och skapa ökad kundtillfredsställelse och lönsamhet.