Datorstöd

Inom de konsultområden som Forum ILS utför uppdrag har alltid funnits behov av mer eller mindre sofistikerade datorstöd för olika typer av analyser och beräkning. Vi ser idag ett uttryckligen stort behov hos våra kunder för mer utvecklade och effektivare datorstöd inom våra konsultområden.

Datorstöden är viktiga och nödvändiga delar i den förbättringsprocess som idag produktföretagen genomgår som följd av en mer serviceinriktad verksamhet. Vi beskriver här två av Forum ILS viktigaste datorstöd SICS och LEA. Kontakta oss gärna för en demonstration av våra datorstöd.

SICS är en servicedatabas som tycker in informationshanteringen av information i mellanrummet som skapas av PDM-, affärs/logistikplanerings- och underhållsplaneringssystem. SICS hanterar produktstrukturer från PDM-system och stödjer analyser av produkternas tillförlitlighet, definierar och beräknar behovet av serviceresurser samt utgör underlag för planering av servicelogistiken och ekonomiska beräkning av servicekontrakt.

LEA är en beräkningsmodell för beräkningar av servicekontrakt och för analyser och utvärderingar av produkters servicekostnader. Modellen är ursprungligen utvecklad för att utvärdera anbud från externa leverantörer till produktutvecklingsprojekt men har utvecklats vidare till att kunna användas till en mängd olika ekonomiska analyser av produkters servicekostnader och för att utvärdera tekniska lösningar och beräkning av olika former av serviceåtaganden.