Vår egen forskning inom Service Engineering
Forum ILS har genomfört en forskningstudie inom Service Engineering. Här kan du ta del av resultatet från den studien.
Integrating service aspects in product development Ionzon and Holmqvist 12IPDMC

Kommande serviceforum
Läs mer om serviceforum ›

KONSULTOMRÅDEN
Företag med kärnverksamhet att utveckla produkter anlitar Forum ILS kompetens för att skapa ökad konkurrenskraft och lönsamhet genom ett ökat fokus på serviceområdet.

Läs mer om våra konsultområden ›

Välkommen till Forum ILS

Forum ILS är ett konsultbolag som utvecklar produktföretags serviceverksamhet. Produktföretag fokuserar allt mer på att utveckla och leverera totala lösningar där service och eftermarknad får en allt större betydelse för företagens konkurrenskraft och lönsamhet.
Läs mer ›